Nieuw werk veroveren in 2016: de trends

Blog door Lies Pol

Er is weer veel gebeurd het afgelopen jaar en dan denk ik vooral aan het succesvol nieuw werk veroveren door onze cliënten of deelnemers.
Ik en mijn collega’ s van PdjP en Brooklyn delen graag een aantal zaken die ons opvielen. Wat ons betreft ook meteen de trends voor succesvol werk veroveren in 2016!

Nieuw werk veroveren: Het lijstje van PoldeJong&partners

  • Het is op de arbeidsmarkt voor grote groepen mensen nog steeds pittig om een plekje te veroveren. Waar het dan om gaat is creativiteit, vasthoudendheid, degelijkheid en focus.
  • Werkfitplaatsen helpen om mensen wedstrijdritme te laten houden, hun CV meer actueel te houden en mogelijk een switch in werk te onderbouwen met de ervaring opgedaan in een werkfitplek.
  • Binnen ons netwerk is het steeds normaler dat je om werkfitplaatsen vraagt. De werkgever krijgt een gemotiveerde medewerker en wordt daarmee snel geholpen binnen een klus.
  • Het meeste werk wordt nog steeds m.b.v. netwerken gevonden. (zie bijvoorbeeld dit artikel in Intermediair. Brieven schrijven op een advertentie is in onze praktijk zo goed als niet aan de orde.
  • Vaste banen worden niet gevonden, wel wordt er werk gevonden. Dat is altijd tijdelijk maar leidt meestal tot een vaste aanstelling, of een verlening met weer een contract.
  • Het aannemen van werk onder het oude niveau is regelmatig aan de orde en is voor veel mensen een geaccepteerd verschijnsel: niet de droombaan wordt veroverd maar een reële optie wordt verzilverd.
  • Individuele begeleiding geeft mensen de aandacht die nodig is maar er gaat ook zeker een positieve werking uit van het werken in groepen. Kennis delen, met elkaar werken aan nieuw werk, leren van elkaar; dat werkt goed.
  • Zelfbeeld in context. Naast het werken aan iemands zelfbeeld (wat kan iemand en wat wil iemand?) is er ook sprake van een zelfbeeld in context, en wel de context van het veroveren van nieuw werk. Het bespreekbaar maken van effectief en niet effectief gedrag is belangrijk in de begeleiding van mensen. Loopbaanbegeleiding is in onze ogen altijd begeleiding binnen de context van de arbeidsmarkt. Wij zorgen ervoor dat wij de arbeidsmarkt kennen (macro en micro) en dus ook deze kennis doorgeven aan onze deelnemers.
  • Het gaat heel hard met het verdwijnen van banen en het verschijnen van banen. Lees er dit prikkelende boek van Bas van de Haterd maar eens op na: 10 banen die verdwijnen en 10 banen die verschijnen.
  • Goede focus bij het zoeken naar nieuw werk heeft meer effect dan veel activiteiten met een te grote spreiding.

Ik wens je namens alle mensen van PoldeJong&partners veel succes met het veroveren van werk in 2016!

Lies Pol

Advertisements

Lies Pol bezocht de Nederlandse Arbeidsmarktdag

Blog door Lies Pol, 14 oktober

Op acht oktober was ik in Den Haag voor mijn jaarlijkse top-inspiratiedag: De Nederlandse Arbeidsmarktdag 2015. Waarom? Omdat ik me graag laat voeden door de wetenschap. De hele dag mogen onderzoekers een korte presentatie geven van hun laatste bevindingen. Thema deze keer was: ‘Naar nieuwe arbeidsverhoudingen’. Dat gaat van arbeidsmarkt en mobiliteit tot aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt maar het raakt ook aan ook sociale zekerheid, ouderen en flexibiliteit.

Welke presentaties heb ik gezien? Ik bezocht Sarah Vansteenkiste, zij doet onderzoek naar effectief zoekgedrag van werkzoekenden. Wat ze zei was dat zoekgedrag niet alles bepaalt; werkgevers hebben ook een belangrijke rol. Haar conclusie: Leg meer nadruk op kwaliteit van zoekgedrag in plaats van op kwantiteit (huidig beleid UWV).

Kees van Uitert (UWV) had het over ITS en kansrijke overstapberoepen. De strekking: Je hebt krapte en je hebt overschotberoepen. Kun je voor een krimpende beroepsgroep, bijvoorbeeld in de zorg, in kaart brengen wat een mogelijk goed overstapberoep is? Dat doen zij. Er zijn inmiddels 20 factsheets beschikbaar (nog niet voor de markt overigens).

Ook een interessante: Josten en Vlasblom over de vraag of werkgevers anders gaan aankijken tegen oudere werknemers als de ontziemaatregelen worden geschrapt (denk aan regelingen die het werken als oudere lichter moeten maken, en dus de oudere duurder maken). Werkgevers die de ontziemaatregelen terugbrachten keken positiever tegen het kostendeel aan. Hun mening over het functioneren van ouderen veranderde niet.

Het is een geweldig congres waar heel veel uit onze praktijk van inzetbaarheid en loopbaan aan de orde komt en wordt onderzocht. Het lijken soms open deuren, maar ik ben blij dat wat wij denken of vermoeden ook echt wordt onderzocht.

De Nederlandse Arbeidsmarktdag wordt jaarlijks georganiseerd. Een aanrader voor iedere loopbaanprofessional!

Lies Pol

Hier vind je interessante links en downloads:

De Nederlandse Arbeidsmarktdag 2015

Inspiratiegids voor van-werk-naar-werk-transacties

Nederland zoekt nieuwe wegen om grotere mobiliteit te creëren op de arbeidsmarkt. In een samenleving met een steeds grotere economische dynamiek, snelle baanveranderingen en flexibilisering van de arbeidsmarkt, moet dit werknemers en werkgevers sterker maken én hen wendbaar houden.

Ontwikkelkansen
Werknemers hebben hierbij wel nieuwe zekerheden en ontwikkelkansen nodig. Dat vereist meer ‘zebrapaden’ op de arbeidsmarkt, zodat werknemers veilig kunnen oversteken van-werk-naar-werk en werkloosheid wordt voorkomen.

Veilig oversteken cover 420

Inspiratiegids voor van-werk-naar-werktransities
In de inspiratiegids ‘Veilig oversteken’, een initiatief van AWVN, TNO en de ABU, worden tien praktijkvoorbeelden van verschillende kanten belicht. Zodat anderen kunnen leren van de aanpak en ervaringen van de betrokken werkgevers, werknemers, vakbonden en intermediairs. Ook geven vier experts hun visie en adviezen voor de toekomst. Hierbij komen ook lessen uit andere landen aan bod.

De Inspiratiegids is hier gratis te downloaden

Even opfrissen: 7 recente wetswijzigingen

Screenshot 2015-09-02 at 14.50.27

Wat betekenen de recente wetswijzigingen op HR-gebied voor mij?
De afgelopen periode is er een aantal wetswijzigingen doorgevoerd vanuit de Wet Werk & Zekerheid (WW&Z) en de Wet arbo & zorg (Wazo). Wat betekent dit voor jou? In deze HR-update van van Ierschot bv word je bijgepraat over de 7 belangrijkste updates. Doe er je voordeel mee!

Lees het artikel

Kaartenboek Duurzame inzetbaarheid

omslag-duurzame-inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid? Hoe duurzaam inzetbaar zijn werkenden in Nederland en hoe duurzaam inzetbaar ben jij? En kan iemand helpen de inzetbaarheid te vergroten? Het kaartenboek ‘Duurzaam aan de slag’ geeft antwoord op deze en andere vragen over duurzame inzetbaarheid van werkenden in Nederland.

Een denktank bestaande uit deskundigen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft samen met De Argumentenfabriek het begrip duurzame inzetbaarheid geanalyseerd en nagedacht over wat dit kan betekenen voor nieuwe dienstverlening rond duurzame inzetbaarheid.

Dit kaartenboek is op 14 juli naar de Tweede Kamer gestuurd, begeleid door een brief van minister Asscher over de voortgang van het programma Duurzame Inzetbaarheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin benoemt hij een aantal hoofdpunten naar aanleiding van het kaartenboek:

1. Jong beginnen en aandacht voor persoonlijkheid:
Persoonlijkheid speelt een belangrijke rol in de duurzame inzetbaarheid van werkenden. De basis voor de ontwikkeling van persoonlijkheid wordt vroeg in het leven gelegd. Daarom is aandacht voor persoonlijk essentieel, zowel aan het begin van het leven als tijdens het werkzame leven.
2. Kwetsbare werkenden:
Specifieke groepen werken investeren relatief weinig in de ontwikkeling van het menselijk kapitaal, en zijn hierdoor kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Dit zijn: ouderen, laagopgeleiden, flexwerkers en zzp’ers.
3. Bewustwording en integrale aanpak:
Niet alleen factoren in de werkomgeving beïnvloeden de ontwikkeling van het menselijk kapitaal, maar ook factoren in de sociale omgeving, zoals familie en vrienden. Daarnaast is het belangrijk te investeren in alle onderdelen van het menselijk kapitaal: kennis en vaardigheden, persoonlijkheid en gezondheid.

Uit de begeleidende brief van minister Asscher:
‘Duurzame inzetbaarheid en werkstress staat bij steeds meer werkgevers en werkenden op de agenda. Hiermee is nog niet gezegd dat we er al zijn. Zo geeft de denktank duurzame inzetbaarheid nieuwe aanknopingspunten om de inzetbaarheid van specifieke doelgroepen als lager opgeleiden, ouderen en flexwerkers kunnen verbeteren. Ook de aandacht voor de ontwikkeling van persoonlijkheid in relatie tot het werk, van jongs af aan, verdient verdere verkenning.

Ondernemingen die er nu in slagen de beschikbare kennis en ervaring op het gebied van duurzame inzetbaarheid effectief toe te passen, zijn met hun wendbare organisatie en medewerkers klaar voor het werk van morgen.’

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher

U kunt het helder en mooi vormgegeven boekje downloaden op de website van de Rijksoverheid: Kaartenboek Argumentenfabriek Duurzame Inzetbaarheid. Een absolute aanrader!