Vijf vragen aan Kyra Luijters

5vragenaanIn de rubriek ‘Vijf vragen aan…’ voelt PdJP loopbaanprofessionals en wetenschappers aan de tand. Deze maand Kyra Luijters, als onderzoeker voor het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) verbonden aan het UMCG en expert op het gebied van job crafting. ‘Werk is een belangrijk deel van je leven, dan kan het maar beter leuk zijn!’
Kyra Luijters
Luijters heeft recent haar eigen bureau de Wetenschap van Nu opgericht, waarmee ze wetenschappelijke kennis naar de werkvloer wil vertalen. ‘Mijn doel is dat meer mensen baat hebben bij recente parels uit de wetenschap. Zo geef ik bijvoorbeeld op de aanstaande Kijkopjeloopbaan-dag in Groningen een workshop over job crafting naar de methodiek van Luc Dorenbosch en Mark van Vuuren.’


Wat is job crafting?
‘Job crafting is sleutelen aan je baan om mooi werk te houden of te krijgen. Het gaat ervan uit dat iedereen binnen zijn baan een beetje regelruimte heeft om aanpassingen te doen aan zijn werk.  Hiermee kun je je baan beter laten aansluiten bij je kwaliteiten en drijfveren. Het is te vergelijken met het opnieuw inrichten van je woning: in plaats van je huis te slopen en een nieuw huis neer te zetten, ga je een kamer anders inrichten.’

Hoe werkt dit in de praktijk?
‘Je kan op vier manieren job craften: relationeel, cognitief, taalgericht of contextueel. Relationeel craften houdt in dat iets verandert in de samenwerking met collega’s. Cognitief craften gaat over de manier waarop je over je werk nadenkt. Ik gebruik altijd het voorbeeld van de metselaar die denkt: “Ik stapel stenen op elkaar,” terwijl hij kan ook denken: “Ik bouw iemands droomhuis.” Taakgericht craften betekent dat je sleutelt aan de inhoud van je takenpakket, dus de ene taak afstoten en de andere juist uitbreiden. Contextueel craften heeft te maken met aanpassingen op het gebied van tijd of locatie. Zo kun je bijvoorbeeld in plaats van de hele dag op je werkplek zitten ook overleg voeren in een café in de buurt. Het feit dat je er even uit bent kan er dan voor zorgen dat je het langer volhoudt.’

Wat voor oplossingen levert dit op?
‘Ik heb bijvoorbeeld een keer een groep docenten begeleid die tegen de stapels nakijkwerk opzag en tegelijkertijd aangaf dat ze elkaar te weinig spraken. Zij hebben toen bedacht dat ze samen zouden gaan nakijken. Hierdoor werd het nakijkwerk iets waar ze veel minder tegenop zagen én hadden ze direct meer contact met elkaar. De oplossing was simpel, maar niet vanzelfsprekend. Soms zit je zo in je werk dat je bepaalde dingen die je vervelend vindt ziet als iets dat nu eenmaal moet. Job crafting helpt je om met een frisse blik te kijken.’

Wat levert job craften op voor organisaties?
‘Het draagt bij aan het succes van een organisatie. Mensen die op hun plek zitten, die doen waar ze goed in zijn, die zich ontwikkelen, die kortom eruit halen wat erin zit, kunnen veel betekenen voor de organisatie qua productiviteit. Het kan ook uitval voorkomen. Helaas is job crafting nog geen gemeengoed. Het wordt wel gedaan, maar het kan nog veel vaker.’

Duurzame inzetbaarheid is er heel erg op gericht dat je verder moet kijken dan je huidige baan. Op welke manier past job crafting, dat zich juist richt op je huidige baan, binnen dit begrip?
‘Job crafting heeft te maken met een blijvende match tussen jezelf en je baan, of banen. Het sluit helemaal niet uit dat je van baan wisselt door omstandigheden of omdat je toe bent aan iets nieuws. Het gaat er wel van uit dat ook die droombaan waar je wellicht naar zoekt leuke kanten én minder leuke kanten heeft. Job crafting gaat uit van het  belang om in je baan de regie te pakken. Het idee van constant sleutelen aan je werk is precies waar het bij duurzame inzetbaarheid om gaat. Job crafting is dus een onderdeel van duurzame inzetbaarheid én heeft een positief effect op je duurzame inzetbaarheid.’

Meer lezen over job craften? Het boek ‘Mooi Werk’ van Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch, inclusief inlogcode voor online craftmethode, is een aanrader!

(Realisatie: SCHERP! media)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s